God sommerferie til alle - vi ses igen mandag d. 13.08.18

Skema for skoleåret 2018-19

Kære alle

Vi har haft nogle småjusteringer af skemaet, som vi har valgt at få på plads inden, vi sendte det ud til alle. Derfor denne forsinkelse i forhold til, hvad vi ellers havde meldt ud.

Skemaet er lagt efter de principper, der er vedtaget for skolen. Skemaerne er gennemgået med skolebestyrelsen.

Rammerne er, som I kender dem, 0. – 3. har 30 timer om ugen, 4. – 6. klasse har 33 timer om ugen og 7. – 9. klasse har 35 timer om ugen.

De lektioner, der er fordelt til fagene, er dels bestemt fra Undervisningsministeriet og dels i skolebestyrelsen, som vedtager en lektionsfordelingsplan inden for de rammer Undervisningsministeriet og den tildelte økonomi giver. 

Skemaet kommer ud på hjemmesiden med forklaringer på forkortelser – lærernes initialer og navne står under de klasser de underviser i.

Skemaet vil efter den 6. august igen kunne ses på intra, som sædvanligt.

Der er nogle klasser, hvor jeg har vurderet, at der har været omstændigheder, som f.eks. lærerskift pga. barsel, som har gjort, at det var relevant at foretage ændringer, der går ud over vores principper. Skolebestyrelsen er orienteret og forældrene til de klasser har fået en konkret orientering.

Venlig hilsen Lars Kjems

KLIK HER FOR SKEMA

Sensommermarked

Lørdag d. 29. semptember kl. 9 - 14

Brug UNI-Login til forældreintra

  • Klik på "Forældreintra" øverst
  • Klik på "Brug UNI-Login"
  • Hvis du har UNI-Login kan du logge på, hvis du ikke har skal du klikke på "Glemt ...". Så kan du oprette et UNI-Login med NEMID.

Lars Kjems

Den gode skole skaber vi sammen

Kære alle

Så fik vi sendt alle på ferie – eller i hvert fald lukket for undervisningen frem til den 13. august hvor vi starter igen kl. 8.10 for alle eleverne fra 1. – 9. klasse. For eleverne i børnehaveklassen starter vi kl. 9 og mødes i kantinen.

Vi havde en fin afslutning i hallen, hvor vi fik en fin sang fra 0. – 3. klasserne – Tak for det Martin, som er forældre, og som ud over at være med til sommerafslutningen også kommer jævnligt i løbet af året og styrer fællessang med vores indskoling.

Efter sangen fra 0. – 3. klasserne, var der fællessang for alle, hvor den uopslidelige sang ’Ferie, ferie, ferie’ blev sunget. Afslutningsvis blev der råbet et trefoldigt leve for alle på Skjoldhøjskolen og et fælles ønske om en god ferie, og så drog eleverne på ferie.

Lærerne og pædagogerne i undervisningen arbejdede mandag og tirsdag med planlægning af næste skoleår og er nu også draget på ferie.

SFO’en har åben hen over sommeren for de elever, der er meld til. Også her mærker vi sommeren, og også her sniger feriestemningen sig alligevel lidt ind på skolen.

Læs desuden om

  • Ny dagtilbudsleder
  • Skolebestyrelsen
  • Sensommermarked d. 29. september kl. 9 - 14
  • Klasserådene mødes d. 14. august kl. 17 - 18.30
  • Temauge i uge 29
  • Tak for samarbejdet

Læs mere  KLIK HER

Digital post

Der kan sendes digital post til Skjoldhøjskolen. Se mere i menuen under "om skolen" vælg "kontakt os" klik ud for digital post. Desuden er et link vedr. digital post i Aarhus Kommune.